2. 3. 2009 Hejtman se seznámil s připraveností na povodně

Hejtman se seznámil s připraveností na povodně

„Kdo je připraven, není překvapen. Dnes jsem se přesvědčil, že jihomoravští vodohospodáři i pracovníci Integrovaného záchranného systému na mimořádné situace připraveni jsou.“ Tak zdůvodnil hejtman Michal Hašek svoji pondělní operativní návštěvu na brněnských pracovištích Hasičského záchranného sboru a na dispečinku Povodí Moravy, kde jej vedoucí pracovníci Povodí a Českého hydrometeorologického ústavu informovali o vývoji situace na jihomoravských tocích a v přehradních nádržích v souvislosti s rychlým táním sněhu.
Po jednání s odborníky hejtman poděkoval za odpovědnou přípravu na možné mimořádné situace. Zvýšení hladin i průtoků, které lidé zaznamenali o víkendu na mnoha místech kraje, souviselo s především řízeným vypouštěním přehrad a s vytvářením dostatečného zásobního prostoru pro vodu ze sněhu. „Po dnešní prezentaci jsem přesvědčen, že všechny orgány krizového řízení na jižní Moravě jsou připraveny k řešení mimořádné situace, pokud by nastala. Neřídíme se jen okamžitými údaji, ale opíráme se i o zkušenosti z dvou minulých velkých povodní v letech 1997 a 2006. Na tomto základě vyhodnocujeme všechna data, která máme k dispozici,“ řekl hejtman.
Michal Hašek v pondělí odpoledne navštívil také pracoviště Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a s jeho vedoucími pracovníky hovořil o připravenosti profesionálních i dobrovolných hasičů na mimořádné situace (Podrobnosti: http://www.firebrno.cz/jihomoravsky-hejtman-navstivil-hasice?ref=m&source=email&lred=1 .)