Informace č.j. JMK 31486/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor vnějších vztahů

 

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

Vaše značka:                                        Naše čj.:                                            Vyřizuje/linka                          Brno
                                                                JMK 31486/2009                            Jochmanová/1527                   2. 3.2009

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2009 adresované Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zasíláme kopie elektronické korespondence s panem Jiřím Kolmanem, a to od 1. 12. 2008 do 31. 1. 2009. Korespondenci v elektronické formě poskytujeme na přiloženém CD-ROM.

 

 

S pozdravem                                      

                                                                                 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

vedoucí odboru vnějších vztahů

 

Příloha:  1 ks  CD-ROM

 

 

Bankovní spojení                                                IČO                             Telefon                            E-mail

Komerční banka Brno-město                              70888337                    541 651 522                    ovv@kr-jihomoravsky.cz

Č. příjmového účtu 277188260227/0100

Č. výdajového účtu 277491250267/0100                                               Fax                                  Internet

                                                        541 651 529          www.kr-jihomoravsky.cz