Informace č.j.: JMK 15051/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                   Brno
ze dne                          JMK 15051/2009               S – JMK 15051/2009 OKP               Zich/541651219               25.2.2009
 
 
„Zadost o informace dle zakona 106/99 – setkani starostu teritoria Boskovice 20.1.2009 - deklarace“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2.2.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 – setkani starostu teritoria Boskovice 20.1.2009 - deklarace“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
Pozadujeme zaslat kopii predmetne deklarace a veskere korespondnce ve věci R43 s mestem Boskovice, a to od 1.1.2008, vcetne odpovedi na predmetnou deklaraci “.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 22609/2009 ze dne 13.2.2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 38,20 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 23.2.2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k  Žádosti:
  • Povinný subjekt zjistil, že má Vámi požadovanou deklaraci k této věci, kterou Vám v kopii postupujeme.
  • Povinný subjekt dále zjistil, že nemá žádnou korespondenci ve věci R43 s městem Boskovice, a to do 1.1.2008, včetně odpovědi na předmětnou deklaraci.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                         Mgr. Martin Mikš
                                                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                          v.z.  JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
 
Přílohy: dle textu (4x A4 jednostranný)