Informace č.j.: JMK 14985/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                    Brno
ze dne                         JMK 14985/2009                 S – JMK 14985/2009 OKP               Zich/541651219                25.2.2009
 
 
„Pravni analyza objednana z MD – pochybeni JMK a ostatních akteru – Zadost o informace podle zákona 106/99“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2.2.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Pravni analyza objednana z MD – pochybeni JMK a ostatních akteru – Zadost o informace podle zákona 106/99“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) predat veškerou korespondenci ve věci predmetne pravni analyzy s MD a vsemi ostatnimi subjekty za obdobi od 1.11.2006.
b) pozadujeme predat informaci jak, kdy a jakym zpusobem na tuto pravni analyzu reagovala radni ing. arch. Prochazkova zodpovědná za oblast uzemniho planovani a pozadujeme vydat kopii jejiho pisemneho vyjadreni, kterym bude reagovat pri vyrizovani teto zadosti o informace.
c) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 40,
d predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 43,
e) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 44,
f) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 45,
g) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 46,
h) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 48,
j) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 49,
k) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 54,
l) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 56,
m) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 62,
Ve všech bodech pozadujeme predlozit kopie dokumentu a korespondence dokladajici NAPRAVU predmetneho POCHYBENI a veškerou korespondenci dokladajici NAPRAVU predmetneho pochybeni.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 22623/2009 ze dne 13.2.2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 37,20 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 23.2.2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
  • Povinný subjekt zjistil, že má Vámi požadovanou korespondenci k této věci. Předmětnou korespondenci představují následující dokumenty, jež Vám v kopii postupujeme:
a)      kopie dopisu MD ze dne 16.1.2008 č.j. 20/2008-910-IPK/3,
b)      kopie dopisu Předsedy vlády České republiky ze dne 14.11.2007 č.j. 16482/07-OSV
c)      kopie dopisu Rady hospodářské a sociální Dohody ze dne 3.12.2007
 
k písm. b-m) Žádosti Vám sdělujeme následující:
·        Povinný subjekt zjistil, že nemá Vámi požadované informace žádané ve Vaši Žádosti pod písm. b-m).
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                                    Mgr. Martin Mikš
                                                                                                 vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                    v.z.  JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
 
Přílohy: dle textu (3x A4 jednostranný)