Informace č.j.: JMK 14963/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                    Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                    Brno
ze dne                          JMK 14963/2009                 S – JMK 14963/2009 OKP                Zich/541651219                25.2.2009
 
 
„Zadost o informace podle zákona 106/99 – podpis mezivládní dohody o R52/A5 s Rakouskem“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2.2.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace podle zákona 106/99 – podpis mezivládní dohody o R52/A5 s Rakouskem“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) predat veškerou korespondenci ve veci predmetne dohody s Rakouskem, a to s Ministerstvem dopravy za obdobi od 17.9.2008
b) predat veskerou korespondenci ve věci predmetne dohody s Rakouskem, a to s vladou CR za obdobi od 17.9.2008
c) predat veskerou korespondenci ve veci predmetne dohody s Rakouskem, a to se vsemi subjekty z Rakouska, vcetne obce Poysdorf, za obdobi od 17.9.2008
d predat veskerou korespondenci ve veci predmetne dohody s Rakouskem, a to s RSD Praha za obdobi od 17.9.2008
e) predat veskerou korespondenci ve veci predmetne dohody s Rakouskem,a to s RSD Brno za obdobi od 1.1.2008
f) predat veskerou korespondenci ve veci predmetne dohody s Rakouskem, a to s obcemi Breclav, Mikulov, Brno za obdobi od 17.9.2008
g) predat veskerou korespondenci ve veci predmetne dohody s Rakouskem, a to s Ministerstvem zahranici za obdobi od 1.6.2008
h) predat veskerou korespondenci ve veci predmetne dohody s medii, a to za obdobi od 17.9.2008“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 22642/2009 ze dne 13.2.2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 49,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 23.2.2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a-c, f-g) Žádosti:
·        Povinný subjekt zjistil, že k této věci nemá Vámi požadovanou korespondenci.
 
k písm. d) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt zjistil, že korespondenci mezi JMK a ŘSD Praha týkající se podpisu mezivládní dohody o R52/A5 s Rakouskem představuje tisková informace „Mezivládní dohoda podepsána: R52 spojí jižní Moravu s Rakouskem“, kterou Vám v kopii postupujeme.
 
k písm. e) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt zjistil, že veškerou korespondenci mezi JMK a ŘSD Brno týkající se podpisu mezivládní dohody o R52/A5 s Rakouskem představuje prezentace ŘSD, kterou Vám v kopii postupujeme.
 
k písm.h) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt zjistil, že veškerou korespondenci ve věci předmětné dohody s medii, a to za období od 17.9.2008, představuje email ze dne 27.1.2009 a email ze dne 26.1.2009 s přílohou TK090127 R52 pozvánka.doc, které Vám v kopii postupujeme
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                         Mgr. Martin Mikš
                                                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                            v.z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
 
Přílohy: dle textu (11x A4 jednostranný)