Informace č.j.: JMK 14961/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                 Brno
ze dne                          JMK 14961/2009                S – JMK 14961/2009 OKP               Zich/541651219              25.2.2009
 
 
„Zadost o informace dle zakona 106/99 – tiskova konference k podpisu mezivladni smlouvy s Rakouskem“– poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 2.2.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 –tiskova konference k podpisu mezivladni smlouvy s Rakouskem“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) predat veskerou korespondenci ve veci predmetne TK s ministerstvem dopravy
b) predat veskerou korespondenci ve veci predmetne TK s RSD Praha
c) predat veskerou korespondenci ve veci predmetne TK s RSD Brno
d) predat veskerou korespondenci ve veci predmetne TK s mestem Brnem
e) sdelit kdo a kdy na tuto TK pozval velvyslance CR ve Vidni
f) predat veskerou korespondenci ve veci predmetne TK a ucasti velvyslance z Vidne
g) predat veskerou korespondenci ve veci predmetne TK ve veci rezervace prostor v hotelu International a uhrady za realizaci predmetne TK
h) predat zvukovy zaznam z predmetne TK
i) predat prezencni listinu z predmetne TK
j) predat kopii veskere korespondence s medii ve věci predmetne TK“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 22635/2009 ze dne 13.2.2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 70,90 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 23.2.2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a, c-d, f) Žádosti:
·        Povinný subjekt zjistil, že k této věci nemá Vámi požadovanou korespondenci.
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt zjistil, že korespondenci mezi JMK a ŘSD Praha týkající se předmětné TK představuje email ze dne 26.1.2009 společně s přílohami, jež tvořili následující dokumenty: „ Prezentace pro tiskovku“; „Mezivládní dohoda o propojení R52 a A5“; „Tisková zpráva_mezivládní dohoda“. Dále Vámi specifikovanou korespondenci tvoří propagační leták R52 Brno-Wien Cesta pro region. Výše uvedenou korespondenci Vám v kopii postupujeme.
 
k písm. e) Žádosti:
·        Povinný subjekt zjistil, že k této věci nemá Vámi požadovanou informaci.
 
k písm. g) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt zjistil, že veškerou korespondenci ve věci rezervace prostor v hotelu International a úhrady za realizaci předmětné TK tvoří objednávka č. 14/1/2009 a dohoda uzavřená mezi Hotel International Brno, a.s. a Jihomoravským krajem ze dne 26.1.2009, které Vám v kopii postupujeme.
 
k písm. h) Žádosti:
·        Povinný subjekt zjistil, že k této věci nemá Vámi požadovaný zvukový záznam z předmětné TK.
 
k písm. i) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt Vám v kopii poskytuje prezenční listinu k předmětné TK konané dne 27.1.2009.
 
k písm.j) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt zjistil, že veškerou korespondenci s médii ve věci předmětné TK představuje email ze dne 27.1.2009 a email ze dne 26.1.2009 s přílohou TK090127 R52 pozvánka.doc, které Vám v kopii postupujeme
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                      Mgr. Martin Mikš
                                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                        v.z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
 
 
Přílohy: dle textu (26x A4 jednostranný, 2x A4 oboustranný)