Informace č.j.: JMK 22820/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 22820/2009              S – JMK 22820/2009 OKP              Krásná/541651233             24. 2. 2009
 
 
„8 RJMK bod 11“ – poskytnutí informace
 
 
dne 13. 2. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 8 RJMK bod 11“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle žádosti požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 11 na 8. zasedání RJMK“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadovaný materiál k bodu č. 11 předloženém na 8. schůzi Rady Jihomoravského kraje s názvem „Schválení přípravy projektu ‚Twinning Jihomoravský kraj Dolní Rakousko‘ spolufinancovaného z finančních prostředků EU“, včetně důvodové zprávy a přílohy s názvem „Námět na projekt ‚Twinning Jihomoravský kraj – Dolní Rakousko‘ “.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                              Mgr. Martin Mikš
                                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                   odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                     Fax                             E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                 541651111                541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz