17. 2. 2009 Ředitel úřadu se sešel s tajemníky obcí s rozšířenou působností

Hovořilo se také o eGON centrech

V úterý 17. února se v brněnském Administrativním a školicím centru Jihomoravského kraje v ulici Cejl uskutečnilo pracovní setkání ředitele krajského úřadu Jiřího Crhy s tajemníky obcí s rozšířenou působností. Akce proběhla souvislosti s výzvou na budování míst CzechPoint, blížícím se termínem nabytí platnosti zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Vzhledem k probíhající přípravě budování technologických, administrativních a školících center (eGON centra) se řešilo také jejich možné financování z prostředků EU.