12. 12. 2006 Porada ředitele krajského úřadu s tajemníky obcí

Porada ředitele krajského úřadu s tajemníky obcí

V úterý 12. prosince se v prostorách zastupitelského sálu brněnského sídla Jihomoravského kraje uskutečnila tradiční porada ředitele krajského úřadu Jiřího Crhy s tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III.