28. 11. 2006 Jednání se zástupci národnostních menšin

Setkání se zástupci národnostních menšin


Zástupci národnostních menšin žijících v Jihomoravském kraji se 28. listopadu setkali s představiteli kraje. Hlavní náplní setkání byla výměna zkušeností z organizování akcí včetně získávání finančních prostředků. Účastníky pozdravil ředitel krajského úřadu Jiří Crha, předsedkyně Rady pro národnostní menšiny Marie Marková připomněla významné akce uspořádané v průběhu roku 2006 – např. multietnické setkání Návraty ke kořenům, které se uskutečnilo v Brně 27. května.