14. 11. 2006 Kraj ocenil studentské práce v oblasti ekologie

Kraj ocenil studentské práce v oblasti ekologie

 

 

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica vyhlásil v úterý 14. listopadu výsledky IV. ročníku Soutěže studentských prací (diplomových a bakalářských) tématicky zaměřených na životní prostředí se vztahem k území Jihomoravského kraje. Celkem se do soutěže přihlásilo 31 studentů. Těm nejlepším předal čestná uznání a finanční dary náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Horák na studentské konferenci, která se uskutečnila v budově krajského úřadu v Brně. Soutěž stejně jako v předchozích ročnících zorganizoval Ekologický institut Veronica. Přihlášené studentské práce byly hodnoceny ve dvou kategoriích (diplomové a bakalářské práce) odbornou komisí složenou především z řad vysokoškolských pedagogů. V každé kategorii byly finančně oceněny tři nejlepší práce, přičemž na jednom místě se umístilo i více prací (nejvíce však dvě). Oceněným byly spolu s diplomem předány i finanční dary v celkové výši 22 000 Kč.

 

Kategorie – Diplomové práce

umístění

 

práce

   1.

Ing. Jiří Petr

 

Studie rybího přechodu pro jez Bulhary na řece Dyji

 

   2.

Ing. Iveta Svobodová

 

Generativní šíření vrby bílé (Salix alba L.) v oblasti střední novomlýnské nádrže

   3.

Ing. Vilém Řiháček

 

Zhodnocení současného stavu a péče o chráněná území Města Brna

 

   3.

Ing. Jaroslava Gajošová

 

Geobiocenologické podklady a návrh péče o přírodní park Strážnické Pomoraví

 

 

Kategorie – Bakalářské práce

umístění

 

práce

    1.

Bc.Veronika Huková Polášková

 

Geobiocenologické mapování okolí Klobouk u Brna

 

    2.

Bc. Jan Trávníček

 

Krajinné struktury v povodí Vítovického potoka

 

    3.

Bc. Eliška Stofferová

 

Zhodnocení současného stavu a vývoje zvláště chráněného území na příkladu přírodní rezervace Černovický hájek

 

    3.

Bc. Petra Mišáková

 

Návrh a zaměření sítě cyklotras pomocí GPS a tvorba digitální mapy na území ŠLP Křtiny