9. 11. 2006 Výstava Paměť národa

Výstava „Paměť národa“ na krajském úřadě

 Výstava nazvaná „Paměť národa“ byla uspořádána k 60. výročí voleb do Národního shromáždění ČSR, které se konaly v roce 1946, a je ukázkou tragického osudu ČSR po únorovém komunistickém puči. Motto výstavy je: „ Pokud zameteme pod práh naši minulost, jsme nuceni prožívat její návrat….“ . Ve čtvrtek 9. listopadu se v prostorách brněnského sídla krajského úřadu uskutečnila vernisáž výstavy. Zahájení provedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Igor Poledňák, dále vystoupil Gracián Tejral ze Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948 - 1989 Znojmo a také bývalý politický vězeň František Zahrádka.Výstava vznikla v Moravském Krumlově díky „Spolku pro obnovu tradic“ počátkem května tohoto roku. Záštitu nad ní převzal náměstek hejtmana Igor Poledňák a na základě jejího velkého úspěchu byl Spolek pro obnovu tradic požádán o zapůjčení výstavy. Rámcově zachycuje dosud tabuizované období od voleb do Národního shromáždění v roce 1946, komunistického převratu v roce 1948, vzniku III. odboje, komunistické genocidy, perzekucí, justiční vraždy Milady Horákové, vzniku koncentračních a pracovních táborů, věznic, perzekucí církví, studentů, rolníků, prokletím českého uranu a končí seznamem popravených z politických důvodů ve letech 1948 – 1960.