16. 2. 2009 Kraj chce obcím pomoci efektivně čerpat evropské peníze

Kraj chce obcím pomoci efektivně čerpat evropské peníze

Problémy s financováním obcí v období nastupující hospodářské krize, odpadové hospodářství či řešení odkanalizování malých obcí – to je jen několik z řady témat, která zazněla na krajském setkání představitelů měst a obcí. Akce, kterou v Kongresovém centru na brněnském výstavišti uspořádal v pondělí 16. února Svaz měst a obcí ČR, se zúčastnil též hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Jak konstatoval ve své úvodní řeči, na předpokládaný špatný makroekonomický vývoj v roce 2009 reagovalo nové vedení Jihomoravského kraje ještě v prosinci loňského roku především rozpočtem, který je koncipován jako vyrovnaný a velmi konzervativní. V minulých dnech byla též zřízena pracovní skupina hejtmana pro přípravu Jihomoravského kraje na eliminaci dopadů hospodářské krize. Hejtman Michal Hašek řešil tuto problematiku také na jednání krajské tripartity (12. února 2009), kde vyzval zástupce zaměstnavatelů i zaměstnanců k aktivní účasti na přípravě protikrizových opatření společně s JMK.

Hejtman Michal Hašek též hovořil o potřebě důsledného čerpání peněz z evropských fondů. „Z tohoto důvodu se zabýváme myšlenkou založit poradenské centrum, které by pomáhalo obcím a městům efektivně čerpat tyto prostředky, jako jeden z nástrojů eliminace dopadů hospodářské krize na jižní Moravě,“ uvedl hejtman.

Dále Michal Hašek připomněl starostům rekordně nejvyšší podporu obcím a městům v rozpočtu JMK na rok 2009 – např. 75 milionů korun na obnovu venkova, 20 milionů korun pro malé obce, 35 milionů korun pro dobrovolné hasiče, 100 milionů pro realizaci vodovodů, kanalizací a ČOV obcí.