Informace dle zákona č.106/99 Sb. JMK 18352/2009

 
Jihomoravský kraj
Odbor majetkový
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
Váš dopis zn./ze dne       Č.J.                              Naše SpZn.              Vyřizuje/linka                         Brno
                                      JMK 18352 /2009                                        Mgr. L. Škarková/2487              5.2.2009    
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – 9 RJMK bod 4
- poskytnutí informace
 
 
 
Vážený pane,
 
        dne 2.2.2009 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel prostřednictvím elektronické podatelny Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – 9 RJMK bod 4“ (dále jen „Žádost).
 
        Dle Žádosti požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 9. zasedání RJMK -“Nemovitý majetek na hraničních přechodech v územní působnosti Jihomoravského kraje – změna usnesení“.
 
     Rada Jihomoravského kraje materiál projednala na 9. schůzi dne 22.1.2009.
 
     V souladu s ustanovením § 14 odst. 5  písm. d) zákona  č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
 
 
materiál  “Nemovitý majetek na hraničních přechodech v územní působnosti Jihomoravského kraje – změna usnesení“ ve struktuře:
 
1.      návrh na usnesení (tzv. košilka)
2.      důvodová zpráva
3.      přílohy – 1,2,3,4 a 5 materiálu.
 
 
 
     S pozdravem
 
 
 
JUDr. Lenka Skutková, v.r.
                                               vedoucí odboru
 
 
 
Přílohy:  dle textu