Informace č.j.: JMK 13742/2009

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                      JMK 13742/2009          S – JMK 13742/2009 OKP      Mgr.Salneková/1264          5.2.2009

 

 

Poskytnutí informace

 

 

Vážený pane,

 

            dne 28. 1. 2009 byla na podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) žádající  zaslání vašeho vyrozumění a kopii obsahu vámi citovaného dopisu, resp. dopisů (došlých na podatelnu KÚJMK dne 22.12.08 a dne 12.1.2009)“ (dále jen „Žádost“).

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám  v příloze tohoto sdělení poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme:

 

Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované vyrozumění. Má k dispozici pouze dopis ze dne 13.1.2009, č.j. JMK 4797/2009, který byl zaslán odborem kontrolním a právním, Krajského úřadu Jihomoravského kraje na doručovací adresu. Příjemcem byl převzat dne 19.1.2009. Povinný subjekt ověřil, že tento předmětný dopis ze dne 13.1.2009 máte prokazatelně k dispozici  a není Vám tedy opětovně předáván.  

Rozhodnutí o odmítnutí informací týkající se dopisů zaslaných povinnému subjektu dne 22.12.2008 a 12.1.2009 je Vám zasíláno samostatně.

 

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.  povinný subjekt nemá.

 

 

            S pozdravem

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního