12. 2. 2009 Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje zahájila jednání

Předsedou tripartity byl zvolen hejtman Michal Hašek

Ve čtvrtek 12. února byla uspořádána první společná schůze Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje v novém volebním období. Delegace odborových svazů, zaměstnavatelských svazů a zastupitelů Jihomoravského kraje zasedly ke společnému stolu, aby se vzájemně informovaly o aktuálních problémech a společně hledaly jejich řešení.
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který byl zvolen předsedou této rady (tzv. tripartity) informoval o krocích, které kraj v současné době podniká s cílem eliminovat dopady hospodářské krize.