UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Rozvoj dopravní infrastruktury

02.09.2019

Akční plány

12.01.2017

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Náhled
12.01.2017

Severojižní kolejový diametr

Náhled
22.12.2017

Správa krajských silnic

13.04.2018

Boskovická spojka

Náhled
12.01.2017

Koncepce rozvoje dopravy

Strategické, plánovací, koncepční dokumenty, záměry rozvoje dopravní infrastruktury kraje.