12. 2. 2009 Sešla se krajská protipovodňová komise

Sešla se krajská protipovodňová komise

Ve čtvrtek 12. února se v brněnském sídle podniku Povodí Moravy, s.p. uskutečnilo za účasti představitelů kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem a také vedení krajského úřadu (reprezentované ředitelem Jiřím Crhou) jednání Povodňové komise Jihomoravského kraje.
V samém úvodu jednání převzali noví členové komise právě z rukou hejtmana svá pověření – novým členem komise se stal například člen Rady JMK Ivo Polák. V dalším průběhu se hovořilo o aktualizaci povodňového plánu Jihomoravského kraje (především v oblasti komunikace a předávání informací). Také zde zazněly informace o postupu prací na Plánu oblasti povodí Moravy, Dyje a Studii protipovodňových opatření na území Jihomoravského kraje – ty by mělo krajské zastupitelstvo schválit v průběhu podzimu, jejich definitivní verze musí být zveřejněny do konce letošního roku. V souvislosti s protipovodňovou ochranou se hovořilo i o realizovaných proškoleních starostů v aplikaci informačního systému EMOFF.