Aktuální informace

AKTUÁLNÍ INFORMACE V OBORU DOPRAVY

 

Aktuality IDS JMK (KORDIS JMK)

 

Silniční síť ČR a Jihomoravského kraje

 

Uzavírky na silnicích v kraji (SÚS JMK)

 

Dopravní informace (JSDI)

 

Informace o sjízdnosti (JSDI) (v zimním období)

 

Informace o silnicích překračující státní hranice (pdf, 271 kB)

 

Mimořádná dopravní opatření na brněnském letišti v létě 2018

 

STANOVISKA ODBORU DOPRAVY K ŽÁDOSTEM OBCÍ O PODPORU SFDI

Odbor dopravy upozorňuje, že žádosti obcí o stanoviska v případě dotčení silnic II. nebo III. tř.

  • pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
  • pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

obsáhnou minimálně:

  1. vyjádření Správy a údržby silnic JMK
  2. technickou zprávu
  3. situaci
  4. v případě potřeby mohou být dožádány zejm. příčné a vzorové řezy