Informace č.j.: JMK 15080/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.                                             SpZn.                                             Vyřizuje/linka                                   Brno
JMK 15080/2009                    S - JMK 15080/2009 OKP                      Mgr. Doleželová/541651213                    10. 2. 2009
 
 
emailová korespondence ing. Venclíka - 3“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
           
dne 1. 2. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 - emailová korespondence ing. Venclíka - 3“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je mj. uvedeno: „Požadujeme
a) předat kopii emailové veškeré korespondence radního ing. Venclíka, a to za období od. 23. 12. 2008 přijaté i odeslané z emailové schránky milan.venclik@kr-jihomoravsky.cz
b) sdělit které emailové schránky jsou na JMK zřízeny pro sekretariát ing. Venclíka
c) předat kopie emailové veškeré korespondence přijaté i odeslané z emailových schránek dle bodu b] , a to za období od 23.12.2008.
d) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence ing. Venclíka a ‘jho‘ sekretariátu odeslané z emailových schránek <posta@kr.jihomoravsky>, <podatelna@kr.jihomoravsky.cz> přijaté pro ing. Venclíka a jeho sekreatriát v těchže emailových schránkách, a to za období od.23. 12. 2008.”.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
K písmenům a), c) a d) Žádosti povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. S odkazem na § 3 odst. 6 téhož zákona uvádíme, že Vámi požadované informace neexistují.
 
písm. b) Žádosti Jihomoravský kraj uvádí, že pro člena Rady Jihomoravského kraje ing. Milana Venclíka je zřízena emailová schránka ve formě venclik.milan@kr.jihomoravsky.cz; pro jeho asistentku paní Evu Svobodovou je zřízena emailová schránka ve formě svobodova.eva@kr-jihomoravsky.cz.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního