Informace č.j.: JMK 7396/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                    Brno
ze dne                          JMK 7396/2009                S – JMK 7396/2009 OKP               Zich/541651219                30. 1. 2009
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 – jizni obchvat Kurimi - IIa“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 19. 1. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jizni obchvat Kurimi- IIa“ (dále jen „Žádost“)
           
V Žádosti je uvedeno:
Požadujeme
a)      Predat veskerou korespondenci ve veci predmetne studie, a to se vsemi subjekty, a to vcetne města Kurim, RSD, Ministerstva dopravy, HBH Projekt, mesta Brna a obci JMK, a to za obdobi od 1.1.2007.
b)      predat kopie veskerých materialu predané v teto souvislosti mediim
c)      predat kopii vsech materialu od HBH Projekt, tj. vlastní studie, casti studie jak byly prezentovany na jednani za pritomnosti zastupcu obci, atd.
d)      predat kopii PowerPoint prezentaci HBH, kterymi HBH demonstrovali studii v rozpracovanosti a po dokonceni.
e)     kopii titulni strany predmetne diplomove prace, na kterou je odkazovano v zaznamu http://www.ktn.directfilm.cz/cs/vysilani /2008/listopad/ktn-76/item-ktn-76-01
Dokumenty existujici elektronicky pozadujeme elektronicky. Predanou studii pozadujeme v uplne forme predane, jak byla predana od HBH projekt, a to na CD ROM.
Barevne dokumenty formatu vetsiho nez A3 pozadujeme, pokud neexistuji elektronicky, jako cerno/bile kopie “.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
  • Povinný subjekt má novou korespondenci s firmou HBH Projekt spol. s r.o., kterou představuje pozvánka na jednání ze dne 8. 11. 2008 č.j. 2743/08, jež Vám v kopii postupujeme. S ostatními uváděnými subjekty v Žádosti povinný subjekt nemá novou korespondenci. Požadovaná korespondence Vám již byla poskytnuta v rámci poskytnutí informace ze dne 29. 12. 2008 č.j. JMK150678/2008 a ze dne 21. 8. 2008 č.j. JMK 89143/2008. 
 
k písm. b-d) Žádosti:
  • Povinný subjekt nemá žádné nové dokumenty, resp. korespondenci požadovanou pod písm. b-d) Žádosti. Předmětné informace Vám již byly poskytnuty v rámci poskytnutí informace ze dne 29. 12. 2008 pod č.j. JMK 150678/2008 a ze dne 21. 8. 2008 č.j. JMK 89143/2008.
 
k písm. e) Žádosti:
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu