Postup při uzavírání smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, smluv o zřízení věcného břemene a smluv o právu provést stavbu

Postup při uzavírání smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, smluv o zřízení věcného břemene a smluv o právu provést stavbu (doc, 788 kB)

Vzor žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/smlouvy o zřízení věcného břemene ke stažení zde (doc, 112 kB)

Vzor žádosti o uzavření smlouvy o právu provést stavbu ke stažení zde (doc, 49 kB)

Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Jihomoravského kraje ke stažení zde (doc, 122kB)