Informace č.j.: JMK 164203/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                    Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                        JMK 164203/2008               S – JMK 164203/2008 OKP               Zich/541651219              26.1.2009
 
 
„Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – ing. Juranek k R43 - 2“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 22. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 – ing. Juranek k R43 - 2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) predat veškerou korespondenci s Ministerstvem dopravy tykající se R43, a to za období od 1.6.2008, a to vcetne odpovedi MD na uvedeny dopis byvaleho hejtmana
b) predat veskerou korespondenci s RSD tykajicici se R43, a to za obdobi od 1.6.2008
c) predat veskerou korespondenci s MZP tykajicici se R43, a to za obdobi od 1.6.2008
d) predat veskerou korespondenci s mestem Kurim tykajicici se R43, a to za obdobi od 1.6.2008
e) predat veskerou korespondenci s mestem Blansko tykajicici se R43, a to za obdobi od 1.6.2008
f) predat veskerou korespondenci s mestem Brno tykajicici se R43, a to za obdobi od 1.6.2008
g) predat veskerou korespondenci s mestem Boskovice tykajicici se R43, a to za obdobi od 1.6.2008
h) predat veskerou korespondenci se zpracovatelem ZUR JMK tykajicici se R43, a to za obdobi od 1.6.2008.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 5148/2009 ze dne 13.1.2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 43,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 19.1.2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a, c-d, f-h) Žádosti:
  • Povinný subjekt zjistil, že novou korespondenci k této věci nemá. Předmětná korespondence Vám již byla předána v rámci poskytnutí informace:
1.      ze dne 21.8.2008 č.j. JMK 89143/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43“ ze dne 5.7.2008,
2.      ze dne 5.11.2008 č.j. JMK 125652/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43 II/a“ ze dne 27.9.2008,
3.      ze dne 29.12.2008 č.j. 150678/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – práce na R43 a obchvatu Kuřimi“ ze dne 22.11.2008.
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt zjistil, že má novou korespondenci mezi JMK a ŘSD týkající se R43, kterou představuje dopis ŘSD ze dne 28.11.2008 zn. 005192/10330/2008 včetně přílohy 1x CD, jež Vám v kopii postupujeme. Ostatní předmětná korespondence Vám již byla předána v rámci poskytnutí informace:
1.      ze dne 21.8.2008 č.j. JMK 89143/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43“ ze dne 5.7.2008,
2.      ze dne 5.11.2008 č.j. JMK 125652/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43 II/a“ ze dne 27.9.2008,
3.      ze dne 29.12.2008 č.j. 150678/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – práce na R43 a obchvatu Kuřimi“ ze dne 22.11.2008.
 
k písm. e) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt zjistil, že má novou korespondenci mezi JMK a městem Blansko týkající se R43, kterou představuje dopis města Blansko č.j. S009P00E516Q ze dne 4.7.2008, který Vám v kopii postupujeme. Ostatní předmětná korespondence Vám již byla předána v rámci poskytnutí informace:
1.      ze dne 21.8.2008 č.j. JMK 89143/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43“ ze dne 5.7.2008,
2.      ze dne 5.11.2008 č.j. JMK 125652/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43 II/a“ ze dne 27.9.2008,
3.      ze dne 29.12.2008 č.j. 150678/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – práce na R43 a obchvatu Kuřimi“ ze dne 22.11.2008.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (2x A4 jednostranný, 1x CD)