22. 1. 2009 Zastupitelé jednali také o hraničních přechodech

Zastupitelé jednali také o hraničních přechodech

Zastupitelstvo JMK na svém zasedání 22. ledna změnilo usnesení týkající se bezplatného nabytí hraničních přechodů v územní působnosti Jihomoravského kraje. Zatímco v předcházejícím volebním období projevil kraj zájem o všech devět přechodů, nyní z pohledu využitelnosti, účelnosti a hospodárnosti pro Jihomoravský kraj se jeví jako vhodné nabytí pěti hraničních přechodů. „Jde o přechod Hnanice, o který opakovaně projevilo zájem Jihomoravské muzeum ve Znojmě, a Valtice, kde počítáme s využitím v oblasti lázeňství,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. „Dále chceme převzít přechody Poštorná a Lanžhot –Stará cesta – zde existuje možnost pronájmu zájemcům na místě. Posledním přechodem, o který máme zájem, je hraniční přechod v Mikulově, jehož umístění je pro kraj strategické z důvodu výstavby silnice R52. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových náš přístup akceptuje, po našem dnešním rozhodnutí bude následovat vlastní předání,“ zdůraznil hejtman Hašek. Zastupitelé byli informováni také o přípravě zahájení procesu úhrady regulačních poplatků v příspěvkových organizacích zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví a v dalších zdravotnických zařízeních v rámci Jihomoravského kraje.“Plníme tím jeden z hlavních volebních slibů. Od 1. února 2009 bude platit nabídka této možnosti ve všech zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem. O definitivní podobě úhrady rozhodne Rada Jihomoravského kraje 29. ledna 2009. Nechceme totiž předbíhat rozhodnutí Senátu Parlamentu ČR, který bude o poplatcích jednat příští týden,“ konstatoval hejtman Hašek. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje zároveň schválilo účast kraje na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji a změny zástupců JMK v poradních orgánech a obchodních společnostech.