Informace č.j. JMK 5954/2009

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 5954/2009                  Jochmanová/1527                                      15. 1. 2009

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 13.12.2008, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 160954/2008, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze na požadovaném CD-ROM kopii veškeré korespondence s p. Jiřím Kolmanem, a to od 1. 9. 2008 do 13. 12. 2008.

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.z.

vedoucí odboru vnějších vztahů 

                           

                                                                    

Přílohy: dle textu

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651527      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                    www.kr-jihomoravsky.cz