16. 1. 2009 Hejtmani v Brně řešili poplatky ve zdravotnictví a finance pro České dráhy

Hejtmani jednali v Brně o poplatcích ve zdravotnictví a financích pro České dráhy

U příležitosti veletrhu Regiontour 2009 se v pátek 16. ledna uskutečnilo 2. zasedání Rady Asociace krajů České republiky ve třetím volebním období. Jedním z hlavních témat jednání hejtmanů byly poplatky ve zdravotnictví.
„Asociace krajů ČR projednala otázku poplatků ve zdravotnictví a doporučila všem svým členům, aby od 1. února 2009 kraje formou darovací smlouvy nabídly svým občanům možnost úhrady poplatků. Návrh se týká zdravotnických zařízení zřizovaných kraji a všech typů regulačních poplatků. Ideální řešení, které by mělo následovat, je úprava legislativy a celostátní zrušení tzv. „Julínkových poplatků“,“ komentoval výsledek jednání Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje.
AKČR také vyslovila zásadní nesouhlas s krácením prostředků na financování sociálních služeb, zejména v pobytových zařízeních zřizovaných kraji. „Asociace krajů ČR, včetně hlavního města Prahy, považuje postup ministra práce a sociálních věcí za asociální a obrátí se v této věci na premiéra a ministra Nečase, aby došlo ke změně, respektive zrušení tohoto rozhodnutí a k navýšení prostředků o chybějící 1,5 miliardy Kč“, dodal Hašek. Hejtmani jsou připraveni v této záležitosti oslovit i obě komory Parlamentu.
Financování základní dopravní obslužnosti v roce 2009 bylo předmětem jednání s generálním ředitelem Českých drah, a.s. Petrem Žaludou, který seznámil členy Rady AKČR s finanční ztrátou v regionální osobní dopravě v závazku veřejné služby. České dráhy tuto ztrátu vyčíslily na 3,2 miliardy Kč za rok 2009. „Asociace krajů ČR konstatuje, že kraje tuto částku nemohou vyrovnat ze svých rozpočtů, a vyzývá proto vládu, aby účelovou dotací dokryla tuto ztrátu a zabývala se především systémovým řešením do budoucna,“ řekl Radko Martínek, 1. místopředseda AKČR a hejtman Pardubického kraje.
Hejtmani se na svém jednání zabývali také problematikou mýtného. Kvůli zavedení mýta jezdí celá řada kamionů po krajských silnicích II. a III. tříd. „Žádáme vládu, aby zajistila placení mýtného i na těchto komunikacích a současně zavedla systém průběžného vážení kamionů na silnicích,“ uvedl Martínek. Předseda AKČR Hašek současně informoval o zahájení legislativního procesu týkajícího se návrhu zákona o podpoře výstavby páteřní silniční sítě. „AKČR již tradičně zasedá v Brně u příležitosti veletrhu turistických možností v regionech Regiontour a i letošní ročník byl pro nás příležitostí si uvědomit, že rozvoj cestovního ruchu není možný bez příslušně vyvinuté dopravní infrastruktury, jejíž výstavbě by měl tento zákon pomoci,“ sdělil Martínek. „Budeme se inspirovat zkušenostmi ze zahraničí, zejména z Rakouska a Německa,“ dodal Hašek.