7. 11. 2006 Poklep základního kamene Technologického inkubátoru II.

Poklep základního kamene Technologického inkubátoru II.

 

Jihomoravský kraj učinil začátkem listopadu další krok k tomu, aby se v nejbližší budoucnosti dostal do společnosti nejinovativnějších regionů Evropy. V  těsném sousedství současného Technologického inkubátoru VUT v areálu pod Palackého vrchem byl totiž v úterý 7. listopadu slavnostně položen základní kámen Technologického inkubátoru II. Stavba je součástí projektu „Vědeckotechnický park JMK – výstavba“.

Investorem budovy s plochou 3 000 m2 je Jihomoravský kraj, její provoz bude zabezpečovat Jihomoravské inovační centrum. Cílem projektu je vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání prostřednictvím výstavby Vědeckotechnického parku Jihomoravského kraje (VTP JMK) a Technologického inkubátoru II. - ty  budou zajišťovat inovační a inkubační služby pro začínající, malé a střední inovační podniky z jihomoravského regionu.

„V nových inkubátorech vytvoříme příznivé podnikatelské prostředí pro vznik nových inovačních firem a připravíme půdu pro spolupráci vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol s komerční sférou,“ zdůrazňuje první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Milan Venclík. „To nám pomůže udržet vysoce kvalifikované lidi v kraji a dosáhnout tak našeho cíle – být do sedmi let mezi padesáti nejinovativnějšími regiony v Evropské unii,“ dodává.

Nová budovy pro VTP JMK a Technologický inkubátor II. rozšíří dnes již nedostatečné prostory stávajícího Technologického inkubátoru VUT. Nová budova bude nabízet 1812m2 kancelářských a laboratorních ploch k pronájmu. Celkový rozpočet projektu činí 90,986 mil. Kč, z toho dotace ze strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu dosáhnou 63,768 mil. Kč. Uvedený záměr řeší nedostatek finančně dostupných prostor pro inovační podnikání a rovněž také nedostatek volných zainvestovaných a finančně přijatelných ploch pro další rozvoj inovačního podnikání. Projekt „Vědeckotechnický park JMK – výstavba“ je součástí aktivit Jihomoravského kraje směřujících k vytvoření příznivého inovačního prostředí v regionu na základě přijaté Regionální inovační strategie. Jedná se především o tyto projekty: INBIT – výstavba a provoz Biotechnologického inkubátoru (investor Jihomoravský kraj), Integrované laboratoře biomedicínských technologií ILBIT (investor Masarykova univerzita, partner Jihomoravský kraj), Centrum transferu technologií Masarykovy univerzity Biomett (investor Masarykova univerzita, partner Jihomoravský kraj), Regionální centrum pro transfer technologií (investor Jihomoravský kraj, předkladatel Vysoké učení technické).