Obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami (CITES)

Registrace exemplářů druhů chráněných mezinárodními úmluvami

Podle ustanovení § 23 zákona 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) provádí krajský úřad registraci exemplářů druhů uvedených v příloze A k Nařízení ES č. 338/97, pokud vyhláška č. 227/2004 Sb. nestanoví, že se na tento druh povinnost registrace nevztahuje. Registrace provádí odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, Ing. Sladovníková – tel. 541651537 - pro okresy Brno - město, Brno – venkov, Blansko a Vyškov, Mgr. Škorpíková – tel. 515218655 - pro okres Znojmo a územní obvody OSRP Mikulov a Pohořelice a MVDr. Zdeněk Kučera - tel. 518398429 - pro okres Hodonín a územní obvody OSRP Břeclav a Hustopeče.

Vydávání výjimek ze zákazu komerčních činností u exemplářů druhů chráněných mezinárodními úmluvami

Výjimky ze zákazu komerčních činností vydává podle téhož ustanovení uvedeného zákona krajský úřad pro obchodní činnosti s exempláři druhů chráněných mezinárodními úmluvami a evropskou legislativou pro druhy živočichů a rostlin uvedené v příloze A Nařízení ES č. 338/97. Výjimky ze zákazu komerčních činností vydává odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, Ing. Sladovníková – tel. 541651537 - pro okresy Brno - město, Brno – venkov, Blansko a Vyškov, Mgr. Škorpíková – tel. 515218655 - pro okres Znojmo a územní obvody OSRP Mikulov a Pohořelice a MVDr. Zdeněk Kučera - tel. 518398429 - pro okres Hodonín a územní obvody OSRP Břeclav a Hustopeče.