Informace č.j.: JMK 164697/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                   Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                 Brno
ze dne                        JMK 164697/2008              S – JMK 164697/2008 OKP              Zich/541651219             19. 1. 2009
 
 
„Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – aktiviste placeni z Rakouska - III“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 23. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 – SPIS – aktiviste placeni z Rakouska - III“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) predat kopii predmetneho spisu
b) predat kopii veškeré korespondence JMK s Ministerstvem vnitra k predmetne zadosti o informaci a jejim vyrizovani.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 441/2009 ze dne 30. 12. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 50,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 14. 1. 2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
  • V příloze dopisu Vám zasíláme kopii spisu S-JMK 125718/2008 OKP.
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
·        Veškerou korespondenci, jež byla vedena mezi Jihomoravským krajem a Ministerstvem vnitra v rámci požadovaného spisu vedeného k žádosti, Vám tímto v kopii zasíláme.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                       Mgr. Martin Mikš
                                                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                         v.z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
 
 
Přílohy: dle textu (11x A4 jednostranný, 1x A4 oboustranný)