Informace č.j.: JMK 165783/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                         JMK 165783/2008               S – JMK 165783/2008 OKP              Zich/541651219              12. 1. 2009
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 – smlouva k R52/A5 - II“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 30. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – smlouva k R52/A5 - II“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Požadujeme
a)      kopii veskeré korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s Ministerstvem dopravy, a to vcetne ministra Rebicka a namestka ministra Hodace, a to do 1.4.2008.
b)      kopii veskeré korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s Ministerstvem zivotniho prostredi, a to do 1.4.2008.
c)      kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s mestem Brnem, a to do 1.4.2008.
d)      kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s Ministerstvem zahranici, a to od 1.4.2008.
e)      kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s velvyslancem CR ve Vidni, a to od 1.4.2008.
f)        kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to se vsemi subjekty na rakouske strane, a to vcetne ministra Faymana a vcetne subjektu v obci Wilfersdorf, kde se mela smlouva podepisovat, a to od 1.4.2008, a to vcetne veskere korespondence, dokladajici zruseni/zmenu terminu podepsani smlouvy.
g)      kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s mesty Břeclav a Mikulov, a to do 1.4.2008.
h)      kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s RSD, a to od 1.4.2008.
i)        kopii sdeleni, ktere dolozi, ze zadosti o informace byla oslovena ing. arch. Prochazkova a kopii její odpovedi.
j)        Kopii sdeleni, ktere dolozi, ze zadosti o informace byla osloven ing. Venclik a kopii jeho odpovedi.
Korespondenci se rozumi veskera korespondence listninna, emailova, faxova, prijata i odeslana, zaznamy/zapisy z jednani, prezenci listiny, pozvanky na jednani a veskere dokumenty at jiz zaslane nebo předané osobne. Pro jednani, kde nebyl pružen ani znama ani zapis pod termin korespondence spada informace o tom, kdy a kde se jednani konalo, kdo se jej účastnil, o cem se jednalo a jake byly zavery z jednani. “.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a-c) Žádosti:
  • Povinný subjekt nemá žádnou Vámi požadovanou korespondenci s Ministerstvem dopravy, a to včetně ministra Řebíčka a náměstka ministra Hodače, Ministerstvem životního prostředí a městem Brnem ve věci smlouvy mezi ČR a Rakouskem o napojení A5 a R52.
k písm. b) Žádosti:
  • Povinný subjekt nemá žádné nové dokumenty, resp. korespondenci požadovanou pod písm. d) Žádosti. Předmětné informace Vám již byly poskytnuty v rámci poskytnutí informace ze dne 3. 10 2008 pod č.j. 122570/2008. Jednalo se o kopii dopisu Rady Jihomoravského kraje č.j. JMK 124327/2008 ze dne 25.9.2008 adresovaný ministru zahraničních věcí. Žádnou další korespondenci s Ministerstvem zahraničních věcí ve věci smlouvy mezi ČR a Rakouskem o napojení A5 a R52 povinný subjekt nemá.
k písm. e-h) Žádosti:
  • Povinný subjekt nemá žádnou Vámi požadovanou korespondenci s velvyslancem ČR ve Vídni, se všemi subjekty na rakouské straně, a to včetně ministra Faymanna a včetně subjektů v obci Wilfersdorf a městy Břeclav a Mikulov ve věci smlouvy mezi ČR a Rakouskem o napojení A5 a R52.
k písm. i) Žádosti:
  • V příloze Vám zasíláme kopii interního sdělení, jímž byla oslovena paní náměstkyně Ing. arch. Anna Procházková a současně kopii odpovědi na toto interní sdělení.
k písm. j) Žádosti:
  • V příloze Vám zasíláme kopii interního sdělení, jímž byl osloven pan radní Ing. Milan Venclík a současně kopii odpovědi na toto interní sdělení.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu