12. 1. 2009 Otevření Komunikačního a informačního centra Krajského vojenského velitelství Brno

Otevření Komunikačního a informačního centra Krajského vojenského velitelství Brno

V prostorách KVV Brno (Štefánikova 53a) proběhlo v pondělí 12. ledna slavnostní otevření Komunikačního a informačního centra Krajského vojenského velitelství Brno. Akce se uskutečnila pod záštitou Velitele Sil podpory brigádního generála Jaroslava Kociána. Nové prostory, které budou sloužit občanům, si prohlédl také hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Ten jako předseda bezpečnostní rady kraje ocenil nezastupitelnou roli armády při řešení krizových situací v regionu.