12. 1. 2009 Představitelé kraje a města Brna jednali o společných otázkách

Představitelé kraje a města Brna jednali o společných otázkách

V pondělí 12. ledna se v brněnské restauraci Boulevard uskutečnilo první z řady jednání mezi vedením Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem a reprezentací města Brna vedené primátorem Romanem Onderkou. Zástupci kraje a města se zde zabývali tématy zdravotnictví, dopravy nebo investic do infrastruktury – konkrétně řešili otázky Integrovaného dopravního systému JMK, přestavby železničního uzlu Brno nebo Úrazové nemocnice v Brně apod. Obě strany se zavázaly k další pravidelné komunikaci na všech úrovních samosprávy.