Informace č.j.: JMK 160970/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                         JMK 160970/2008              S – JMK 160970/2008 OKP               Zich/541651219              6. 1. 2009
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – výmaz elektronické pošty – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 14. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 – SPIS – Evropská komise dostava lzive informace od strany zelenych /2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) predat kopii predmetneho spisu
b) predat kopii veškeré korespondence JMK s Ministerstvem vnitra k predmetne zadosti o informaci a jejim vyrizovani.“.
           
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 164774/2008 ze dne 23. 12. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 74,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána
dne 2. 1. 2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
  • V příloze dopisu Vám zasíláme kopii spisu sp. zn. S – JMK 125725/2008 vedenému k žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 –  – SPIS – Evropská komise dostava lzive informace od strany zelenych /2“ zedne 29. 10. 2008, jež byla doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů, a to včetně sběrného archu spisu.
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • V příloze dopisu Vám zasíláme kopie požadovaných informací.
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (5x A4 jednostranný,19x A4 oboustranný)