6. 1. 2009 Bezpečnostní rada kraje jednala o traumatologické péči

Jednání Bezpečnostní Rady JMK navštívili tři králové

V úterý 6. ledna se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje uskutečnilo jednání Bezpečnostní rady JMK. Výsledky jednání novinářům tlumočil na navazujícím brífinku hejtman Michal Hašek spolu s náměstkyní hejtmana Annou Procházkovou. Bezpečnostní rada JMK například konstatovala, že v Brně by měla fungovat dvě traumacentra – Fakultní nemocnice Brno-Bohunice spolu s Úrazovou nemocnicí Brno. Rada též pověřila hejtmana Michala Haška, aby se obrátil na ministra zdravotnictví se žádostí o další aktualizaci věstníku ministerstva, ve kterém by byla Úrazová nemocnice Brno do seznamu traumacenter znovu zařazena. Jihomoravský kraj rovněž v průběhu roku uskuteční speciální cvičení, které bude tématicky zaměřeno na traumatologickou péči.
Brífinku předcházela návštěva představitelů Diecézní charity Brno, kteří zde v roli tří králů vybírali peníze v rámci tradiční tříkrálové sbírky.