Informace č.j. JMK 170/2009

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

                                                      

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 170/2009                       Suchá /1522                                                 2.1.2009

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

na základě Vašich žádostí ze dne 22.12.2008, které jsou na KrÚ JMK evidovány pod č.j.: JMK 164713/2008, JMK 164715/2008, JMK 164718/2008, JMK 164726/2008, JMK 164736/2008 a JMK 164740/2008, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopie kompletních materiálů schválených v bodě č. 4 na 1. RJMK a v bodě č. 32 na 5. RJMK.

 

Ostatní Vámi požadované materiály týkající se zahr. cest představitelů Jihomoravského kraje Vám nemůžeme zaslat, protože tyto materiály byly z jednání RJMK staženy (bod č. 14 na 7. RJMK, bod č.30 na 5. RJMK, bod č. 23 na 3. RJMK a bod č. 22 na 2. RJMK).

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                                                                                                               v.z. PhDr. Pavol Foltín, v.r.

 

Přílohy: dle textu

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz