Informace č.j. JMK 164605/2008

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

                                                                                               

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 164605/2008                 Suchá /1522                                                 22.12.2008

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

na základě Vašich žádostí ze dne 21.12.2008, které jsou na KrÚ JMK evidovány pod č.j.: JMK 164129/2008, JMK 164154/2008 a JMK 164118/2008, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopie kompletních materiálů schválených v bodě č. 30 na 180. RJMK a v bodě č. 57 na 173. RJMK.

 

Vámi požadovaný materiál týkající se bodu č. 3 na (zahr. cesty představitelů JMK) na 183. zasedání RJMK Vám nemůžeme zaslat, protože tento materiál byl z jednání RJMK stažen.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

vedoucí odboru vnějších vztahů

v.z. Pavol Foltín, v.r.

                           

Přílohy: dle textu

 

 
                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz