Informace č.j. JMK 163962/2008

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

                                                                                           

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 163962/2008              Buzková /1525                                             19.12.2008

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 23.11.2008, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 150712/2008, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze na požadovaném CD-ROM kopii Vámi požadovaných materiálů příspěvkové organizace Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, a to  návrh ročního rozpočtu, vývoj výnosů a nákladů, plán tvorby a čerpání peněžních fondů, výpočet odpisů podle odpisového plánu a účetní výkazy za 1. až 3. čtvrtletí roku 2008.

 

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

vedoucí odboru vnějších vztahů 

                                                                                                                      v.z. Pavol Foltín, v.r.

                                                                    

Přílohy: dle textu

 

  

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651525      541651529      buzkova.eliska@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz