Informace č.j.: JMK 150729/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                    Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                          JMK 150729/2008               S – JMK 150729/2008 OKP              Zich/541651219              18.12.2008
 
 
„Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – smlouva k R52/A5“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 23.11.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – SPIS – smlouva k R52/A5“ dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) předat kopii celého předmětného spisu,
b) předat veškeré korespondence JMK s Ministerstvem vnitra k předmětné žádosti o informaci a jejímu vyřizování“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 156528/2008 ze dne 2.12.2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 51,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 16.12.2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
  • V příloze dopisu Vám zasíláme kopii spisu sp. zn. S – JMK 122570/2008 vedenému k žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Smlouva k R52/A5“ ze dne 22.9.2008, jež byla doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů, a to včetně sběrného archu spisu..
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
·        Veškerou korespondenci k JMK s Ministerstvem vnitra k předmětné žádosti o informaci a jejímu vyřizování, představuje postoupení stížnosti dle ust. §16a zákona č. 106/1999 Sb., předkládací zpráva, č.j. JMK 138737/2008 ze dne 23.10.2008, které Vám tímto v kopii zasíláme.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                    Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (10x A4 jednostranný, 2x A4 oboustranný)