18. 12. 2008 Jihomoravští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009

Jihomoravští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém čtvrtečním (18. 12. 2008) zasedání schválilo rozpočet na rok 2009 - ten je s částkou ve výši 5,6 miliardy korun na straně příjmů i výdajů koncipován jako vyrovnaný. Pro rozpočet hlasovalo 60 ze 65 zastupitelů, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.
Oproti původnímu návrhu došlo ještě v průběhu zasedání k navýšení výdajů na podporu staveb protipovodňové ochrany na celkem 35 milionů korun a došlo také ke zvýšení částky na realizaci investičních akcí příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví (na celkem 58,5 milionu korun). V novém rozpočtu se například počítá se 75 miliony korun na hrazení regulačních poplatků ve zdravotnictví, 45 milionů je vyčleněno na podporu dobrovolných i profesionálních hasičů, 75 milionů je určeno v rámci Programu rozvoje venkova na rozvoj venkova, hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků obcí, stavební obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu. Částka 25 milionů je určena přímo pro malé obce na spolufinancování projektů dotovaných EU. Téměř 35 milionů korun směřuje jako dotace Jihomoravskému inovačnímu centru, zájmovému sdružení právnických osob, jehož členem je kraj spolu s městem Brnem a místními univerzitami. (Schválený rozpočet JMK je zveřejněn na internetových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz v části ekonomika a finance.)