Tisková konference JMK 12. 12. 2008

Tisková konference 12. prosince 2008

Na tiskové konferenci hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek hovořil o vyhlášeném „Programu obnovy venkova Jihomoravského kraje“ a také o aktuální situaci Úrazové nemocnice Brno. 

Program rozvoje venkova JMK pro rok 2009

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 11. prosince 2008 schválila dotační program s názvem „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ (PRV JMK) pro rok 2009 a také příslušný text výzvy na podání žádostí o dotace.

V roce 2005 Jihomoravský kraj v rámci svého rozpočtu schválil pro PRV JMK 65 mil. Kč, v roce 2006 to bylo 50 mil. Kč, v roce 2007 i v roce 2008 bylo k dispozici 65 mil. Kč.
„Pro příští rok je v rozpočtu kraje navrženo dokonce 75 milionů korun,“ konstatuje hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje je určen pro obce a svazky obcí a předpokládá spoluúčast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově své obce v souladu s místními tradicemi. Je zaměřen na hospodářský, společenský a komunitní rozvoj obcí, regionů, svazků obcí, stavební obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu. Tento program má osm dotačních titulů,“ upřesňuje jihomoravský hejtman.

Harmonogram procesu schvalování dotací v rámci PRV JMK pro rok 2009:

Prosinec 2008 – vyhlášení výzvy
Od 1. 1. 2009 – příjem žádostí
15. 2. 2009 – ukončení příjmu žádostí
Polovina března 2009 – první zasedání Pracovní skupiny PRV JMK
Březen 2009 – Projednání žádostí o dotace v RJMK
Duben 2009 – Schválení poskytnutí dotací v ZJMK

(Podrobnosti na: www.kr-jihomoravsky  pod tématem Venkov a zemědělství – od 19.12.2008)