3. 12. 2008 Brusel hostil brněnské univerzitní projekty

Brusel hostil brněnské univerzitní projekty

Věda a výzkum v Brně mají budoucnost. Tak by se dalo volně přeložit téma semináře „Research and Development and Universities as Engines of Regional Competitiveness“, který v Bruselu 3. 12. 2008 pořádaly největší brněnské univerzity, Zastoupení Jihomoravského kraje při EU a město Brno.
Hlavním cílem semináře bylo představit bruselským úředníkům nejvýznamnější projekty brněnských univerzit, vznikající za podpory evropských strukturálních fondů. V úvodu posluchače pozdravil velvyslanecký rada Miroslav Fuchs, univerzity reprezentoval Michal Kotoul, prorektor pro tvůrčí rozvoj Vysokého učení technického v Brně.
Představitelé bruselské administrativy se na semináři blíže seznámili s výzkumným projektem CEITEC, doposud největší plánovanou investicí do vědy a výzkumu v Brně. Dále byl prezentován projekt NETME Centre, připravovaný Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a projekt RECETOX, jejž zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně.
Podle zúčastněných představitelů politické reprezentace Jihomoravského kraje a Brna se jedná o jedinečnou příležitost k posílení rozvoje regionu. Členové Rady Jihomoravského kraje Jiří Janda a Miloš Šifalda zdůraznili dlouhodobou a soustavnou práci kraje na přípravě souvisejících strategických dokumentů a institucí jako jsou Regionální inovační strategie a Jihomoravské inovační centrum.