Informace č.j.: JMK 150700/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
            Čj.                                            SpZn.                                             Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK 150700/2008                    S-JMK 150700/2008 OKP                    Mgr. Doleželová/541651213                    8. 12. 2008
 
 
emailová korespondence s SVOBODOVA.EVA@kr-jihomoravsky.cz / 2“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
           
dne 24. 11. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 - - emailová korespondence s SVOBODOVA.EVA@kr-jihomoravsky.cz / 2“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je mj. uvedeno: „Požadujeme : předat
a) kopii emailové veškeré korespondence přijaté na emailové adrese SVOBODOVA.EVA@kr.jihomoravsky.cz a odeslané z této adresy, a to za období
od. 15. října 2008 do dne vyřízení žádosti, který je nejpozději 15 dnů po obdržení této žádosti.
b) sdělit počet emailů uložených pro SVOBODOVA.EVA@kr-jihomoravsky.cz v centrálním emailovém systému (ne v osobní schránce), a to za stejné období jako pro bod a], a to specificky počet emailů přijatých a počet emailů odeslaných.
Tyto kopie požadujeme na CDROM. Přílohy emailu požadujeme ponechat spojené s emaily.“.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
K písm. a) Žádosti povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
písm. b) Žádosti povinný subjekt nemá žádné informace podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.; povinný subjekt Vámi zmiňované „počty emailů …“ neeviduje.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                   Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního