2. 12. 2008 Seminář pro zájemce o podporu z operačních programů

Seminář pro zájemce o podporu z operačních programů

V úterý 2. prosince se v prostorách sídla Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnil seminář pro zájemce o podporu z operačních programů Cíle 3 – Evropská územní spolupráce 2007 - 2013, který pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Na semináři, který zahájil člen rady JMK Milan Venclík, byly prezentovány aktuální informace o operačních programech (Meziregionální, Nadnárodní a Přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR a Slovensko–ČR, ESPON 2013), zkušenosti českých projektových partnerů z realizace projektů a zkušenosti z posledních kol hodnocení projektových žádostí.