Informace č.j.: JMK 135247/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
JMK 135247/2008                   S-JMK 135247/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                   20. 11. 2008                                             
Žádost o informace dle zákona 106/99 – zvukový záznam z 28 ZJMK - poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 16. 10. 2008 byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena žádost Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – zvukový záznam z 28 ZJMK“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle Žádosti (citace): „Požadujeme předat v elektronické verzi zvukový záznam z 28. zasedání Zastupitelstva JMK na CD-ROM.“ (konec citace)
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady, byli jste dopisem č.j.: JMK 137850/2008 ze dne 22. 10. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 45,20 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 18. 11. 2008.
 
            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., zasíláme Vámi požadovaný zvukový záznam z 28. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve formátu *.mp3.
 
            S pozdravem
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního
                                      
 
Přílohy: dle textu