Tisková konference JMK 28. 11. 2008

Tisková konference 28. listopadu 2008

Na tiskové konferenci hovořil hejtman Mgr. Michal Hašek o návštěvě generální guvernérky Kanady v Jihomoravském kraji. Podrobně také informoval o přípravě rozpočtu JMK na rok 2009 a zhodnotil dosavadní průběh cvičení ZÓNA 2008. O tomto tématu dále hovořili ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) JMK plk. Ing. Zdeněk Vlkojan, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS JMK plk. Bc. Zdeněk Kubeš, tajemník Bezpečnostní rady JMK Ing. Peter Macko, tiskový mluvčí Správy Jihomoravského kraje Policie ČR por. Mgr. Pavel Šváb a tiskový mluvčí HZS JMK por. Mgr. Jaroslav Haid. Bližší informace ke cvičení ZÓNA 2008 najdete na www.hzscr.cz/zona2008 a www.firebrno.cz.

Návštěva generální guvernérky Kanady v JMK

Na oficiální návštěvu do Jihomoravského kraje přijíždí generální guvernérka Kanady J. E. paní Michaëlle Jean. Nejvyšší představitelka země zavítá spolu se svým manželem panem Jeanem Danielem Lafondem v sobotu 29. listopadu 2008 do Brna a Slavkova.

Během své návštěvy se setká s představiteli Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, Masarykovy univerzity a navštíví rovněž Muzeum romské kultury v Brně. Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek při vzájemném jednání na zámku ve Slavkově představí zejména hospodářskou vyspělost kraje, vysoké školství a inovace. Seznámí rovněž se strojírenskou tradicí, vinařstvím, pronikání jihomoravských firem do světa apod. "Těší mne, že první oficiální zahraniční návštěva v mé funkci je právě z Kanady. Jde sice o zemi geograficky vzdálenou, ale ne neznámou. Kontakty s kanadským velvyslanectvím udržuje Jihomoravský kraj již od svého vzniku, na jižní Moravě také působí kanadské firmy. Jsme připraveni tyto vzájemné kontakty rozvíjet – jak v oblasti hospodářské spolupráce, tak v oblasti kulturní a školské," říká hejtman JMK Mgr. Michal Hašek. "Chci nabídnout lepší poznání jižní Moravy například formou obchodní mise z Kanady," dodává Mgr. Michal Hašek. Setkání ve Slavkově se kromě představitelů kraje účastní dále rektoři brněnských vysokých škol a zástupce hospodářské komory.
(Fototermín v 19:55 v zámeckém parku ve Slavkově – "u pomníku").

Michaëlle Jean (* 6. září 1957) je generální guvernérkou Kanady od 27. září 2005, kdy byla jmenována do funkce královnou Alžbětou II. Předtím pracovala jako novinářka. Je první Kanaďankou tmavé pleti, třetí ženou a druhým imigrantem, který se stal generálním guvernérem.

Narodila se na Haiti, nicméně kvůli režimu diktátora Françoisa Duvaliera byla její rodina nucena Haiti opustit, a to v roce 1968. Její otec byl tamním režimem vězněn dlouhé roky a neviděl svoji rodinu více jak 30 let.

Studovala na Montrealské univerzitě italštinu a španělštinu, získala titul magistra v oboru komparativní literatury. Absolvovala rovněž postgraduální studium na několika italských univerzitách. Předchozích 18 let se zabývala žurnalistikou, m.j. v rozhlasu a televizi. Je vdaná a má dceru. Vystřídala ve funkci Adrienne Clarkson, která byla generální guvernérkou od roku 1999.