Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace – pro více informací klikněte zde Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
15.07.2019

Basketbalové talenty zamířily na největší domácí kemp do Kyjova

Více než 260 účastníků z řad mládeže, 36 trenérů a asistentů – to je Yubasket camp 2019, který se v druhé polovině července koná v Kyjově. Jubilejní desátý ročník basketbalového kempu, který je největší basketbalovou akcí tohoto typu u nás, navštívil v pondělí 15. července 2019 hejtman Bohumil Šimek spolu se starostou Kyjova Františkem Luklem a Hodonína Liborem Střechou... 

Náhled
13.07.2019

Koncert v rakouském Retzu připomenul 30. výročí pádu železné opony

Hejtman Bohumil Šimek se v sobotu 13. července 2019 v rakouském Retzu zúčastnil koncertu s názvem „Otevřené hranice“, který organizátoři věnovali výročí třiceti let od pádu železné opony...  

Náhled
11.07.2019

Dobrovolný svazek obcí se angažuje v nakládání s odpady

S představiteli obcí regionu Boskovicka, Letovicka a Svitavska, které jsou členy Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, se ve čtvrtek 11. července 2019 setkal hejtman Bohumil Šimek. Stalo se tak v rámci jednání Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná v prostorách letovického zámku... 

Náhled
11.07.2019

Jihomoravský kraj společně s dopravci žádá vládu o řešení situace kolem nárustu mezd řidičů v regionu

Již třetí rok se Jihomoravský kraj snaží vyřešit patovou situaci s nárůstem mezd řidičů autobusů, kterou vyvolala změna nařízení vlády platná od 1. ledna 2017. Jihomoravský kraj má vysoutěženy smlouvy s dopravci podle zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž v současné době již vyčerpal všechny zákonné možnosti, jak dopravním společnostem kompenzovat zvýšené náklady související s růstem mezd řidičů autobusů... 

Náhled
11.07.2019

Kraj v Bruselu představil špičková jihomoravská vína

V podvečer 11. července 2019 se v Bruselu za účasti jihomoravské delegace v čele s náměstkem hejtmana Markem Šlapalem uskutečnila již tradiční Wine Party, která navázala na předchozích deset ročníků. Recepci zorganizovalo Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu ve spolupráci s Vinařským fondem ČR.... 

Náhled
10.07.2019

Hejtman přijal čtveřici úspěšných reprezentantů z Evropských her

Čtveřici medailistů z nedávných Evropských her v Minsku přijal ve středu 10. července 2019 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu hejtman Bohumil Šimek...  

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

 

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…