26. 11. 2008 Cvičení ZÓNA 2008 zahájeno

Začalo cvičení ZÓNA 2008

Ve středu ráno (26. 11. 2008) bylo zahájeno celostátní cvičení ZÓNA 2008, které připravilo Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany ČR - na tiskové konferenci o tom informoval hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Cvičení, jež bude probíhat až do pátku 28. 11. 2008, prověří činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany.

Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí. "Cílem cvičení ZÓNA 2008 je prověřit činnost všech institucí, které se mají na likvidaci takovéto radiační havárie podílet. Jsou to krizové štáby od úrovně vlády přes kraje až po jednotlivé obce. Právě na rychlé a bezchybné reakci všech krizových štábů by v případě opravdové havárie záviselo zdraví a životy desítek tisíc lidí," říká Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. Cílem je rovněž procvičit činnost sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, vyčleněných sil a prostředků Armády ČR a dotčených subjektů při plnění vybraných úkolů dle vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany.

Cvičení ZÓNA 2008 také umožní prověřit fungování informačních toků a postupy odpovědných orgánů podle zpracovaných dokumentů havarijního a krizového řízení. "Po začátku cvičení byly dnes v 10:00 ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování v okolí elektrárny spuštěny sirény k cvičnému varování obyvatelstva. Zároveň byl svolán Ústřední krizový štáb a premiér cvičně vyhlásil nouzový stav na území našeho Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Zároveň byla svolána i Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje. Praktická činnost při plnění úkolů neodkladných ochranných opatření jako je ukrytí, evakuace ohroženého obyvatelstva a následná dekontaminace, proběhne v našem kraji ve čtvrtek 27. listopadu 2008 v obcích Vémyslice a Kubšice. Právě tyto obce jsou v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany," dodává Mgr. Michal Hašek.

Námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce nepravděpodobná situace. Jaderná elektrárna Dukovany patří z hlediska bezpečnosti mezi 10 % nejlépe hodnocených jaderných elektráren na světě.

Do cvičení se zapojí více než 50 subjektů

Účastníci cvičení na centrální úrovni:

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Policejní prezidium ČR, ČEZ, a.s. Jaderná elektrárna Dukovany.

Účastníci cvičení na krajské úrovni (Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina):

  • krizové štáby, hasičské záchranné sbory krajů, vybrané jednotky požární ochrany SDH obcí a dotčené subjekty na území obou krajů (zdravotnická záchranná služba, krajská veterinární správa, krajská hygienická stanice, Policie ČR, krajské vojenské velitelství apod.)
  • obce s rozšířenou působností v Zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany: Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Velké Meziříčí, Ivančice, Moravský Krumlov a město Brno (krizové štáby)
  • obce Olbramovice, Kubšice, Vémyslice, Mohelno, Kožichovice a městská část Brno-Královo Pole (praktické činnosti)
  • obce ve 20 km zóně havarijního plánování (vyrozumění a varování obyvatelstva)
  • HZS hl. m. Prahy (Stanoviště dekontaminace techniky)
  • panel nevládních organizací Jihomoravského kraje, Dopravní podnik města Brna, Trado-Bus, s.r.o. Třebíč, Základní škola Vémyslice a Základní škola Mohelno

Podrobnější informace ke cvičení ZÓNA 2008 lze nalézt na www.hzscr.cz/zona2008.