21. 11. 2008 Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byla zvolena reprezentace kraje

Hejtmanem kraje se stal Michal Hašek

 

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskutečnilo 21. listopadu 2008, byli zvoleni tito členové Rady Jihomoravského kraje:

 

Mgr. Michal Hašek, hejtman

 

Ing. arch. Anna Procházková, náměstkyně hejtmana, která zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti

Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana

 

PhDr. Jiří Altman, člen Rady JMK

Mgr. Jiří Janda, člen Rady JMK

Bc. Zdeněk Pavlík, člen Rady JMK

Mgr. Ivo Polák, člen Rady JMK

Ing. Jaroslav Pospíšil, člen Rady JMK

MUDr. Oldřich Ryšavý, člen Rady JMK

RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady JMK

Ing. Milan Venclík, člen Rady JMK

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém ustanovujícím zasedání též zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory:

 

1. Výbor finanční

2. Výbor kontrolní

3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

4. Výbor pro sociální věci, rodinu a zdravotnictví

5. Výbor pro životní prostředí a zemědělství

Zastupitelstvo JMK současně zvolilo předsedy těchto výborů následující zastupitele:

1. Výbor finanční – předseda Ing. Mgr. Zdeněk Dufek

2. Výbor kontrolní – předseda Stanislav Navrkal

3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - předseda Ing. Marek Juha

4. Výbor pro sociální věci, rodinu a zdravotnictví – předsedkyně JUDr. Marie Cacková

5. Výbor pro životní prostředí a zemědělství – předseda Ing. Václav Horák