11. 11. 2008 Kraj ocenil studentské práce

Kraj ocenil studentské práce

 

 

Také v letošním roce se Jihomoravský kraj rozhodl podpořit studenty a studentky vysokých škol, kteří zpracovávají své závěrečné práce s tématy zaměřenými na životní prostředí jižní Moravy. Šestý ročník soutěže byl otevřen všem, kteří obhájili svoji bakalářskou nebo diplomovou práci ve školním roce 2007/2008. Zájemci a zájemkyně o účast v soutěži doložili do 30.června 2008 na adresu Ekologického institutu Veronica tištěnou i digitální verzi své práce, digitální verzi anotace v češtině a angličtině a kopie posudku vedoucího práce a oponenta. Cílem soutěže je propojit vysokoškolská pracoviště s veřejnou správou ke vzájemné spolupráci tak, aby se vědecké poznatky uplatnily v praxi.

Ceny nejúspěšnějším soutěžícím předal v úterý 11. listopadu v prostorách brněnského sídla krajského úřadu  hejtman Stanislav Juránek.

Výsledky soutěže byly následující:

 

Kategorie – Diplomové práce

 

umístění

obdarovaný

práce

   1.

Ing. Veronika Huková,

KIobouky u Brna

Ochrana krajinného rázu

   2.

Mgr. Jan Trávníček,

Rousínov

Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské vrchoviny

   3.

Mgr. Anežka Bartošová

Dolní Bojanovice

 

Vliv různých managementových zásahů na druhové složení psamofytní vegetace v Dolnomoravském úvalu

 

 

Kategorie – Bakalářské práce

 

umístění

obdarovaný

práce

    1.

Bc. Jan Miklík,

Břeclav

Atlas CHKO Pálava

    2.

Bc. Martin Braun,

Pardubice

Mapování účinků jarní povodně 2006 na nivu Dyje (NP Podyjí)

    3.

Bc. Danuše Strnadová,

Lipník nad Bečvou

 

Obnovitelné zdroje energie v Moravském krasu

 

Zvláštní ocenění:

Ing. Bronislava Mužíková, Brno, práci Významné krajinné prvky Ivančicka.

Podrobnosti o soutěži najdete na: http://www.veronica.cz/?id=300 .