Informace č.j.: JMK 132514/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

 


 

Váš dopis zn./ze dne        Čj.:                                SpZn.:                                   Vyřizuje/linka              Brno               

             JMK  132514/2008       S-JMK 132514/2008 OKP   Bořková/1255              13.10.2008

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – výpis ze systému GINIS pro předané informace

 

Vážení,

 

dne 8.10.2008 bylo na podatelnu Jihomoravského kraje doručeno Vaše podání ze dne 4.10.2008 nazvané: „I. Předání korespondence k uložení do spisového materiálu JMK – předané informace k zásadám územního rozvoje; II. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – výpis ze systému GINIS pro předané informace“.

Prostřednictvím žádosti o informace obsažené v bodě II. Vašeho podání požadujete: „...zaslání naskenované kopie výpisu ze systému GINIS, který doloží jak bylo toto podání na Krajském úřadu zaregistrováno, komu bylo předáno k vyřízení a kdo jej vyřídil“.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme výpis ze SSL GINIS, který dokládá, jak bylo Vaše podání ze dne 4.10.2008 ve spisové službě zaregistrováno. Pokud jde o informaci, komu bylo předáno k vyřízení a kdo jej vyřídil, sděluji, že tyto informace ke dni podání Vaší žádosti o informace neexistovaly.

 

            S pozdravem

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru

kontrolního a právního

 

 

 

Příloha: dle textu